Software innovation
as its best.

Harness the power of disruptive technologies to increase
your day-to-day business operations.


Our Solutions

Tiêu đề mục

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Để thành công, nội dung bạn viết cần phải hữu ích cho người đọc.

Bắt đầu từ khách hàng – tìm hiểu và mang lại điều họ muốn.


Khám phá thêm

Cloud Solution

Keep your files in one place.
Manage documents online with an easy to use interface.
Rely on an highly secure cloud storage.


Thêm chi tiết

Security

We keep you safe
in the cloud.

Support

All types of files
are allowed.

Eco-Friendly

All our data centers
are emission-free.

Services

Điều chỉnh ba cột này để phù hợp với nhu cầu thiết kế của bạn. Để sao chép, xóa hoặc di chuyển cột, hãy chọn cột và sử dụng các biểu tượng trên cùng để thực hiện tác vụ.

Features

Để thêm cột thứ tư, hãy giảm kích thước của ba cột này bằng cách sử dụng biểu tượng bên phải của mỗi khối. Sau đó, sao chép một trong các cột để tạo một cột mới dưới dạng bản sao.

Benefits

Xóa hình trên hoặc thay thế bằng hình ảnh minh họa thông điệp của bạn. Nhấp vào ảnh để thay đổi kiểu bo tròn của ảnh này.

Sơ cấp

$ 35 .00

/ tháng
 • Bán hàng cơ bản & amp; tiếp thị cho tối đa 2 người dùng
 • Kế toán & Quản lý bán hàng
 • Không có tùy chỉnh
 • Không hỗ trợ

Chuyên nghiệp

$ 65 .00

/ tháng
 • CRM hoàn chỉnh cho mọi quy mô
 • Truy cập tất cả phân hệ
 • Tuỳ chỉnh hạn chế
 • Hỗ trợ qua email

Chuyên gia

$ 125 .00

/ tháng
 • CRM mạnh mẽ và hỗ trợ không giới hạn
 • Truy cập tất cả phân hệ và tính năng
 • Tuỳ biến không hạn chế
 • hỗ trợ gọi miễn phí 24/7