Chi tiết giá

Sơ cấp

$ 35 .00

/ tháng
 • Bán hàng cơ bản & amp; tiếp thị cho tối đa 2 người dùng
 • Kế toán & Quản lý bán hàng
 • Không có tùy chỉnh
 • Không hỗ trợ

Chuyên nghiệp

$ 65 .00

/ tháng
 • CRM hoàn chỉnh cho mọi quy mô
 • Truy cập tất cả phân hệ
 • Tuỳ chỉnh hạn chế
 • Hỗ trợ qua email

Chuyên gia

$ 125 .00

/ tháng
 • CRM mạnh mẽ và hỗ trợ không giới hạn
 • Truy cập tất cả phân hệ và tính năng
 • Tuỳ biến không hạn chế
 • hỗ trợ gọi miễn phí 24/7