Kici3 Evoices Gói 1
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Kici3 Evoices
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Kici3 ERP Economy
999.000 ₫ 999.000 ₫ 999000.0 VND
Iotbox
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Gói tư vấn và triển khai cho doanh nghiệp quy mô nhỏ
170.000.000 ₫ 170.000.000 ₫ 170000000.0 VND
Email Marketing ERP
199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Auto marketing
149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND