Email Marketing ERP

Gửi email hàng loạt với số lượng không hạn chế
Tracking các chiến dịch với bao nhiêu email được mở, được click vào link,...
Hẹn gửi theo lịch.
Được miễn phí 10.000 emails/tháng.
Block 10.000 email có giá 450.000đ

199.000 ₫ 199000.0 VND 199.000 ₫

199.000 ₫

    Sự kết hợp này không tồn tại.

    Điều khoản và Điều kiện
    Hoàn tiền trong 30 ngày
    Giao hàng: 2-3 ngày làm việc