Gói tư vấn và triển khai cho doanh nghiệp quy mô nhỏ

Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin về doanh nghiệp hiện tại; từ đó đề xuất những quy trình hoạt động, phân hệ tính năng sử dụng.
Tùy biến những tính năng cần thiết để đảm bảo sự hoạt động tốt nhất của hệ thống tại doanh nghiệp đối tác.
Triển khai và tùy chỉnh.
Phân tích và tư vấn triển khai
Tùy biến thêm tối đa 3 phân hệ
Hỗ trợ đào tạo trực tiếp 50 giờ
Thuê hạ tầng theo gói Kici3 ERP Cloud
Giới hạn tính năng và tài nguyên sử dụng
Phiên bản v1, v2, v3
Miễn phí subdomain
Sử dụng tên miền riêng + 1,500,000đ/ tháng
Miễn phí SSL
Đào tạo 500.000đ/giờ

170.000.000 ₫ 170000000.0 VND 170.000.000 ₫

170.000.000 ₫

    Sự kết hợp này không tồn tại.

    Điều khoản và Điều kiện
    Hoàn tiền trong 30 ngày
    Giao hàng: 2-3 ngày làm việc