Kici3 ERP Economy

Tài khoản: 5
Dung lượng: 5GB
Băng thông: 50GB
Modules:
Quản lý quan hệ khách hàng - CRM
Quản lý khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản trị kế toán
Quản trị nhân sự
Quản lý thu mua
Quản lý kho
Hộp thư
Chat nội bộ
Miễn phí subdomain sub.kici3.site/net/com
Sử dụng tên miền riêng +1,5000,000đ/tháng
Miễn phí SSL

999.000 ₫ 999000.0 VND 999.000 ₫

999.000 ₫

  • Dung lượng lưu trữ
  • Tên miền riêng
  • Số lượng người dùng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc