Kici3 Evoices

Số lượng máy nhánh 5

Định tuyến cuộc gọi vào Có
Thiết lập lời chào IVR tương tác thoại Có
Thiết lập phân phối cuộc gọi tự động ACD Có
Chuyển cuộc gọi giữa các máy nhánh Có
Hỗ trợ thiết lập đầu số của VNPT Có
Hỗ trợ thiết lập đầu số 1900xxx, 1800xxx Có
Thời lượng ghi âm 7 ngày

250.000 ₫ 250000.0 VND 250.000 ₫

250.000 ₫

    Sự kết hợp này không tồn tại.

    Điều khoản và Điều kiện
    Hoàn tiền trong 30 ngày
    Giao hàng: 2-3 ngày làm việc